Umisteni webovych stranek v anglii

Prodej zaznamenaný v pokladně by měl být kontrolován daňovými poplatníky, kteří prodávají situaci fyzických osob bez vedení obchodních kampaní, a zemědělci, kteří se počítají jako součást jednorázové částky. Případy nezaznamenávání prodejů se skládají ze sankcí, které jsou stanoveny v konkrétním aktu. Daňoví poplatníci mají často náchylnost k neplnění povinnosti, která je s nimi spojena, a stejně tak se připouští důkaz častého pochybení, že nekontrolují případy překročení limitů obratu, které je opravňují k zaznamenávání prodejů pomocí registračních pokladen, a přesto případy, kdy jsou zavedeny nové právní předpisy, které vyžadují účetní jednotky jsou povinny vést záznamy.

Povinnost vést záznamy s dodatečnou platbou registračních pokladen není iluzí, protože se jedná o uložení sankcí subjektům, které vycházejí z ustanovení zákona o dani z materiálu a pomoci. Jinými slovy, nedodržení zákonných ustanovení stanovujících příkaz k vedení záznamů pomocí pokladen elzab mera & nbsp; je spojeno s přísnými sankcemi, takže zde nestojí za to riskovat. Že ne každý investor si je vědom této skutečnosti, ale nezná zákon.

V souladu s čl. 111 2 o dani z materiálů může také za pomoci vedoucího daňového úřadu nebo daňového kontrolního úřadu účtovat přísnou pokutu ve výši 30% daně, která byla účtována při nákupu zboží nebo služeb. V úspěchu jednotlivců za trestný čin při správě záznamů nese takový subjekt vinu za daňový trestný čin nebo za samotný trestný čin. Nejde o pokus o podvádění v tomto případě a především o podepsání rady účetního nebo právníka, který chránil podnikatele před dodržováním zákonných ustanovení.

Pokud jde o prodej zaznamenaný prostřednictvím pokladen, je třeba poznamenat, že daňová povinnost má pouze nedostatky, které jsou bytem probíhajícím od 1. prosince 2008, tj. Od okamžiku vstupu do právního týmu výše uvedeného právní ustanovení. Naštěstí zde v případě chyby orgány činné v trestním řízení nezajímají podnikatele o právní, finanční a pokojnou odpovědnost, jako v období před 1. prosincem 2008. se počítá v promlčecí lhůtě, a proto jsou zákonné činnosti pozastaveny.