Zaba pokladna

Existuje zákonná - nejen naše - zákonná povinnost orazítkovat všechny souhlasy na pokladnách. Každá transakce, i ta nejmenší, musí být získána za fiskální částku, protože vyžaduje zaplacení DPH.

Erofertil

Pokud si koupíme pokladnu pro vlastní podnikání, podléhá tento nákup zvláštní službě, která je povinna se o naši pokladnu starat. Registrační pokladny v Krakově jsou místem, kde můžete získat jakékoli fiskální zařízení nejvhodnější pro konkrétní odvětví. & nbsp; Zaměstnanci takového skladu a služby & nbsp; jsou oprávněni změnit částku DPH naprogramovanou na částku, když příslušná nařízení vstoupí do platnosti, částka daně se změní. Změny na konci pokladny může provádět pouze autorizovaný servis.

Pokladna je jen běžné vybavení, které může být poškozeno, takže každý, kdo provádí obchodní nebo servisní činnosti a je pokladnou, musí znát pravidla zacházení se špatnou hotovostí. Poškozená pokladna musí být opravena co nejdříve, bez ohledu na důvod poškození a na to, jak poškození ovlivňuje pokračující provoz skladu. Například může být tiskárna, která je špatná, takže se na účtence objeví pouze část textu. Neúplné potvrzení však nyní může být pro daňový úřad omluvou k vydání mandátu společnosti, která jej vydala!

Jakmile tedy zjistíme poškození pokladny, neměli bychom ji opravovat jinou rukou. Poškozená hotovost by měla být dočasně vyloučena z práce v obchodě a měla by se čerpat ze zbývající aktivní pokladny, pokud není úspěch, zavřete obchod, dokud nebude zařízení opraveno. Vzhledem k tomu, že selhání pokladny může narušit provoz celého obchodu, služby pokladny fungují mnohem snadněji a snaží se vady odstraňovat pravidelně nebo v nejkratší možné době. A poté, co jsme zjistili jakoukoli závadu při provádění registrační pokladny, nesmíme ji náklady na opravu opravovat sami - měli byste zavolat na službu a narazit na příchod servisního technika nebo vzít hotovost na servisní místo sami, samozřejmě po jeho vypnutí a zajištění. Taková řízení bychom měli provádět co nejdříve, aby bylo možné rozhodnutí rychle napravit a aby mohli čerpat vklady v pokladně.